Bạn muốn làm chủ Website?

Code Key bằng php (tôi cần giúp cái này lắm!!)

Cần Giúp Về code php check key giống như là domain.com/code.php?key=(chỗ để key) thì nó sẽ ra nội dung mình đặt sẵn

mong mọi người Giúp!!

Add Comment

 • Không sử dụng từ khóa trong tên.
 • Không sử dụng từ ngữ phảm cảm.
 • Không dẫn link tới các trang có nội dung không lành mạnh.
 • Không bình luận về chính trị.
 • Mọi bình luận sẽ bị xóa nếu vi phạm mà không báo trước.
 • 6 Comments

  1. 2

   WTF hơn 7K lượt xem mà không ai bình luận? :))

   06/08/2017 Reply

  Nhận bài viết mới